/>

Velkommen til Refsnes barnehage.

Refsnes barnehage ligger vest på Jeløy. Tronvikskogen, Godsstranden, Tronvikstranden og Refsnesstranden er våre nærmeste naboer. De har blitt en naturlig del av vår uteplass. Med strandsonen og et frodig skogholt som nærmeste nabo foregår det mye spennende lek i disse områdene. Her er det tid og rom for gode stunder rundt bålet, studere småkryp under steinene, lytte til småfuglene eller gå til utsikten. At barna skal få gode minner fra den tiden de er i Refsnes barnehage.

 https://www.youtube.com/watch?v=iG2g_eA02RE&feature=youtu.be

Den gamle Refsnes barnehage ble åpnet i mars 1973 og var den første kommunale heldagsbarnehagen på Jeløy. I september 2003 åpnet den nye Refsnes barnehage som er en foreldreeid andels barnehage.

Barnehagen består av fem aldersrene grupper. Avdeling Elefant for de eldste barna 5-6 år. Avdeling Løven 4-5 år, Ekornbarna 3-4 år og Rumpetroll 2-3 år. Avdeling Selungen er for de minste fra 0-2 år.

 

ENHVER ALDER ER EN HERLIG ALDER!

Vi organiserer barnehagen i aldersrene grupper så langt det går.

Elefantene, som er de største, har alltid sin egen avdeling.
Vi mener at alle barn finner seg bedre tilrette i mindre grupper.
Det blir mindre støynivå, mindre kaotisk og mer ro.
Forutsetningen for små barns medvirkning er knyttet til trygge,
oversiktlige og forutsigbare miljøer.
Vi mener vi kan ta oss bedre av hvert enkelt barn på denne måten
De voksne i barnehagen bryr seg om, har tid, masse glede og humor.
Vi vil at barna skal få gode minner fra den tiden de er i barnehagen.

 Vi har skapt et lærende miljø som tilfører noe nytt og spennende.Et miljø som
oppfordrer til skapende aktivitet,lek,og gode opplevelser sammen med andre.
Et miljø som oppmuntrer til selvstendighet.samarbeid og mye latter og humor.

 

Vår visjon: Det er stort å være liten i Refsnes barnehage.

At barna skal få gode minner fra tiden de er i Refsnes barnehage. Vi vil at barna skal huske at de fikk gode venner, at de fikk god tid til å leke, at de voksne var snille og hadde tid til å gjøre morsomme ting. Vi vil at barna skal fa en følelse av at de betyr noe og at de kan ta del i et sosialt fellesskap på en god måte. Det er viktig for oss å gi barna mulighet til å gi og ta omsorg. Vi ser hva barn kan og hva barn gjør.

Vi vil legge til rette for at de gylne øyeblikkene blir mange.