/>

Det er stort å være liten i Refsnes barnehage

I Refsnes barnehage er vi svært opptatt av å skape en god stemning. Mange besøkende kommenterer det når de er innom "Her var det skikkelig god stemning, og godt å være". God stemning gjør mye med trivsel og trygghet i de omgivelsene vi befinner oss i.

Vi er opptatt av at barna skal føle seg velkommen og sett i barnehagen, og det handler om at det er voksne tilstede som gleder seg over å være sammen med barna. Vi bryr oss om hverandre, og vi gjør hverandre gode. Det er viktige faktorer som smitter blant barna, og blant voksne. 
Opplevelsen av "vi-felleskapet" er utrolig viktig, og det danner grunnlaget for barns videre sosiale samspill senere i livet. 
Vi danser sammen, lager mat sammen, utforsker nye ting sammen, ler sammen, gleder oss sammen osv. 

Barns tilknytning til en trygg voksen er kanskje det viktigste fundamentet for barns utvikling og vekst. Trygge barn har en trygghetsfølelse ovenfor foreldre og andre omsorgspersoner, de er glade i å utforske, har gode sosiale ferdigheter og preges av optimisme.

Humor og glede er i slekt med det kreative - derfor er det viktig for kvalitetsarbeidet i barnehagen. Latter, som er humorens produkt, befrir oss fra stress og tristhet og renser sinnet for irritasjon. Vi trekkes gjerne dit hvor det er latter og morsomt. God stemning gjør mye med trivsel og trygghet i de omgivelsene vi befinner oss i. Det er viktig for barns læring (Struve) for motivasjon og oppmerksomhet i forhold til læring.