/>

Vennskap

Finne en venn - være en venn - holde på en venn. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningskapning i barnehagen.

Omtrent alle barn sier at det viktigeste og beste med barnehage og skole er vennene og det å leke med dem er det aller morsomste.

Forskere er også enige om at vennskapsrelasjoner har en stor betydning for både barnets generelle trivsel, utvikling og for opplevelsen av å ha det bra i barnehagen. Barn danner vennskap så fort de kommer i en gruppe med andre jevnaldrende og barn allerede i 2 årsalderen inngår i vennskapsrelasjoner (Anne Greve). Gode språkferdigheter og evne til å regulere følelser er også viktig for vennskap (Anne I H Borge, prof i utviklingspsykologi) -Opplevelsen av et felles "vi" er en byggestein i oppbyggingen av vennskapsrelasjoner. Noen ganger er det bare slik at små barns vennskap gir seg uttrykk i bare å springe og le sammen. Derfor er det viktig å legge til rette for situasjoner der slike opplevelser kan oppstå i barnehagen og hjemme. Foreldre kan spørre barnet sitt om hva de har gjordt for en venn i dag? Det er betydningsfullt når foreldre bryr seg om andres barn og inkluderer dem i egen hverdag. På den måten kan man bidra til å skape vennskap. Det kan gjøres ved å hilse på de andre barna, slå av en prat, snakke positivt om de andre barna hjemme og invitere med hjem.

Det er viktig ar vi respekterer og støtter alle ulike former for vennskapsrelasjoner som finnes mellom barn. Barns vennskap er ofte mer komplekse enn hva man tror!